Az általunk kialakított képzési rendszer egyedülállóan széleskörű, biztos tudást ad a mezőgazdasági és az ipari drónok gyakorlati alkalmazásáról. Célja, hogy a kötelezően elsajátítandó jogszabályi és drónkezelési alapokon túl, gyakorlatorientált szakmai ismereteket nyújtson.

1. BASIC TÁVPILÓTA KÉPZÉS

A képzés célja:

Olyan egyedi, sokrétű és biztos tudással felvértezni a képzésben résztvevő növendékeket, hogy az UAS műveleteket magabiztosan, hatékonyan és legfőképpen biztonságosan a jogszabályoknak és műveleti és műszaki előírásoknak megfelelően tudják végezni.

A képzés ideje: 4 nap (2 nap elmélet, 2 nap gyakorlat)

Témakörök:

Elmélet:

Gyakorlat:

Előkészítő

Aviatikai -történelmi visszatekintés, alapfogalmak (repülésben használt mértékegységek, magasságok, rövidítések)

Aerodinamika

Navigáció

Emberi teljesítőképesség határai

UAS ismeretek

UAS műveletek

Információ tudatosság (magánélet, adatvédelem, felelősségbiztosítás)

Légi közlekedés rendszere (szabályozás, légtérrendszerek)

UAS elhárító és detektáló rendszerek

Meteorológia

Kockázat csökkentő intézkedések

Műveleti CHEKLIST-ek

Művelet előtti felkészülés – jogszabályi, környezeti, műszaki

Manuális felszállás, landolás

Irányítókarok-kormányok mozgása, orientációk meghatározása

Alapműveletek gyakorlása egyidőben egy irányítókar használatával

Optimális landolás gyakorlása

Kockázat csökkentő intézkedések gyakorlása

Alapműveletek gyakorlása egyidőben két irányítókar használatával

Veszélyhelyzeti eljárások

Alapműveletek közben fotó-, és videófelvétel készítése

Repülési módok

A képzés díja:

130.000 Ft/fő

2. AGRÁR TÁVPILÓTA KÉPZÉS

Komplex Tápanyag és növényvédőszer kijuttató – növényvédelmi – drón kezelő oktatás

Bemeneti feltétel: BASIC TÁVPILÓTA KÉPZÉS

vagy *további információ lapunk alján

A képzés célja: A növényvédelmi kezelést végző drónpilóta – felsőfokú növényvédelmi végzettséggel rendelkező szakirányító felügyelete mellett – növényvédelmi kezeléseket végez drónnal mezőgazdasági kultúrákban.

A kezelendő terület térképén megtervezi a kezeléseket, felmérve és figyelembe véve a terep repülésre jelentett kockázatait, majd beprogramozza a repülési útvonalat. Ismeri növényvédő szereket és a kezelésükben rejlő humán és környezeti kockázatokat. A kijuttatáshoz használt gépet karbantartja, a kezeléskor a célnak megfelelő beállításokat alkalmaz, részt vesz a permetlé bekeverésében, irányítja a permetlé tartály feltöltését, a kezelés végeztével gondoskodik a hulladékok, maradékok, szennyezett eszközök megfelelő kezeléséről.

A képzés ideje: 5-7 nap (2 nap elmélet, 3-5 nap gyakorlat – opcionális lehetőség gyakorlásra)

Témakörök:

Elmélet:

Gyakorlat:

Agronómiai és növényvédelmi alapismeretek

Növényvédelem és drónos növényvédő szer kijuttatás jogi vonatkozásai

Agrometeorológia

Munkavédelem, humán-veszélyességi besorolások

Elsősegélynyújtás

Növényvédő szerek hatáskifejtésének és környezeti kockázatának besorolása

Permetező rendszerek műszaki egységei

Üzemeltetés- és környezetbiztonsági követelmények

Drónos permetező egység felszerelés teljességének és épségének az ellenőrzése

Drón beüzemeltetési ismeretek

Drón permetezőszerkezet beüzemelés és karbantartás

Permetlé előkészítő berendezés beüzemelése és karban tartása

Repülési terv – szoftveres – előkészítése

Repülési beállítások rögzítése

Permetezési munkafázisok

Permetezési feladat zárása

Repülés során szükséges folyamatos ellenőrzések, észlelések

Önálló repülési és permetezési feladatok végrehajtása

Permetezési és repülési dokumentáció elvégzése

A képzés díja:

300.000 Ft/fő

3. IPARI TÁVPILÓTA KÉPZÉSEK

A képzések a legmodernebb és leghatásosabb, alkalmazható drónalapú lehetőségeket mutatja be, megismertet különböző szoftverek használatával.

Bemeneti feltétel: BASIC TÁVPILÓTA KÉPZÉS

vagy *további információ lapunk alján

3.1. Ipari távpilóta képzés – Broadcast, média

A képzés ideje: 1,5 nap (0,5 nap elmélet, 1 nap gyakorlat)

Témakörök:

3.2. Ipari távpilóta képzés – Távérzékelés

A képzés ideje: 1,5 nap (0,5 nap elmélet, 1 nap gyakorlat)

Témakörök:

Elmélet:

Gyakorlat:

Elmélet:

Gyakorlat:

Informatikai képalkotás elmélete

Mozgókép alkotás

Specifikus jogszabályi ismeretek

Feldolgozó szoftverek

Művelet tervezés

Intelligens módok

Fotó -és videóanyagok elkészítése

Adatfeldolgozás

Távérzékelés alapjai

Technikai módszerek

Adatfeldolgozás, szoftverek

Művelettervezés

Célművelet végrehajtása (3d modellezés)

Adatfeldolgozás

Kiértékelés

A képzés díja:

100.000 Ft/fő

A képzés díja:

100.000 Ft/fő

4. MEREVSZÁRNYAS/VTOL TÁVPILÓTA KÉPZÉS

A képzés a felhasználói piacon már megjelent, ám oktatás kapcsán mellőzött modern és egyre keresettebb technológiák használatára készít fel.

Bemeneti feltétel: BASIC TÁVPILÓTA KÉPZÉS

vagy *további információ lapunk alján

A képzés ideje: 3 nap (1 nap elmélet, 2 nap gyakorlat)

Témakörök:

Elmélet:

Gyakorlat:

Basic képzés elmélet ismétlés – 1 óra

Specifikus meteorológia

Specifikus aerodinamika

Repülés szakaszai és kritikus szakaszai

Kockázatcsökkentő intézkedések

Integráció a légi közlekedésbe

Repüléselmélet

Szimulátor

Repülési terület felmérése

Felszállás

Iskola-kör

Megközelítés, végső megközelítés

Vészhelyzeti eljárások, leszállási művelet megszakítása

Átstartolás, go-around

Leszállás

Kényszerleszállás

Vízre szállás

A képzés díja:

170.000 Ft/fő

5. BIZTONSÁGTECHNIKAI TÁVPILÓTA KÉPZÉS

A képzés a legmodernebb és leghatásosabb, a biztonság terÜLetén alkalmazható drónalapú lehetőségeket mutatja be.

Bemeneti feltétel: BASIC TÁVPILÓTA KÉPZÉS

vagy *további információ lapunk alján

A képzés ideje: 2 nap (1 nap elmélet, 1 nap gyakorlat)

Témakörök:

Elmélet:

Gyakorlat:

Basic elméleti képzés ismétlés

Jogszerű és szakszerű drónhasználat műveleti környezetben

Céleszközök és célszoftverek áttekintése

Művelet támogatási alapok

Beavatkozó szakszolgálati egységek (műveleti egységek, SAR, katasztrófavédelem) támogatása drónnal

Csapaterő támogatása drónnal

Nyílt-és fedett műveleti támogatás –

Bevezetés a drón forensic-be

Üzemvitelszerű drónhasználat szolgálati rendben

Személy- és járműkövetés

Taktikai drónhasználat

A képzés díja:

200.000 Ft/fő

További különálló képzések:

(nincs bemeneti feltétel)

6. Műveleti menedzsment képzés - 40.000 Ft/fő - 3 óra

A technológia gazdasági szintű használata szükségszerűen igényli az úgynevezett műveleti menedzsment feladatokat: jogszabályoknak

megfelelés, szükséges engedélyek, dokumentációk, egyes alkategóriáknak való megfelelés (nyílt, speciális, engedélyköteles)

Elméleti képzés

7. Agrár műveleti menedzser – 40.000 Ft/fő - 3 óra

Egyedi, speciális terület az országban, külön műveleti menedzsment képzést igényel

Elméleti képzés

8. UAS Awerness képzés – 200.000.-/ Fő - 8 óra

Elméleti képzés

Speciális célközönség; kis-és nagygépes pilóták felkészítése, Objektum és létesítmény management, Biztonsági vezetők.

Csoportos és kihelyezett képzés.

Angol nyelvű képzés

Témakörök:

Drone basics

Drone regulation

Drone avoidance

Collision consequences

Pilot action

Drone defence

Egyéb Vizsga Bemeneti Feltétel :
*A1/A3 és A2 hatósági kompetenciatanúsítvány
*nem magyar kompetenciatanúsítvány megléte esetén szükséges kompetencia felmérés
Együttműködő

Partnereink

-

Lépj velünk kapcsolatba

Igyekszünk a lehető legújabb területeken is kipróbálni magunkat, hogy a tapasztalatok alapján ne legyen olyan dónos munka amit nem tudunk a megrendelő kívánsága szerint elvégezni!
Új ötlete van? Tegyen próbára minket! Kérje ki véleményünket, az ingyen van! Megegyzés után a munkát olyan áron végezzük el, hogy önnek megérje!

Cím:

8112 Zichyújfalu

Móra Ferenc u. 8, 8112

Elérhetőség:

+36 30 412 2504

info@doubleringwings.com

Nyitvatartás:

Hátfő-Péntek 8-16
Szombat-Vasárnap 8-16

[contact-form-7 404 "Nem található"]